Agenda - Typisch Tynaarlo

Bijeenkomsten

Wat karakteriseert de gemeente Tynaarlo en hoe zou deze er in de toekomst uit moeten zien? Deze vraag legt de gemeente de komende tijd aan haar inwoners voor tijdens drie inloopbijeenkomsten, die in februari verspreid over de gemeente plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners in gesprek over thema’s als wonen, duurzaamheid, ondernemen, bereikbaarheid, natuur, landbouw en voorzieningen. Dit zijn ook de thema’s die centraal staan bij het opstellen van de omgevingsvisie waar de gemeente momenteel aan werkt.  

Bijeenkomsten Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries 

De eerste inloopbijeenkomsten zijn gepland op drie zaterdagmiddagen in februari, allen van 13.00 tot 17.00 uur. De eerste is in Eelde-Paterswolde op 1 februari in de Herberg van Hilbrantsz, de tweede is in Zuidlaren op 8 februari in het Brinkhotel en de derde is in Vries op 29 februari in café Onder de Linden. Bezoekers kunnen gedurende de middag binnenlopen op een moment dat het hun schikt. 

 Datum  Activiteit  Locatie
 1
 februari
 Inloopbijeenkomst in Eelde-Paterswolde  Herberg van Hilbrantsz.                     

 8
 februari

 Inloopbijeenkomst in Zuidlaren  Brinkhotel 
 29
 februari
 Inloopbijeenkomst in Vries   Onder de Linden

.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen bezoekers aanschuiven bij een gesprekstafel. Hier worden thema's besproken die centraal staan in de omgevingsvisie. Per thema zijn er twee vragen die de gespreksleider aan de deelnemers voorlegt. Hieronder vind je een ovezicht van deze vragen: 
 

 Tijd  Vragen
 13.30
  tot                              
 13.50
  uur 

 Samen leven 

 • Wat kunnen we als samenleving en als gemeente doen, zodat mensen gezond oud kunnen worden en langer thuis kunnen blijven wonen? Welke maatregelen kunnen we treffen op het gebied van woonzorgvoorzieningen, inrichting openbare ruimte, ontmoetingsplekken en het tegengaan eenzaamheid?
   
 • Wat kunnen we als samenleving doen om een gezonde leefstijl te bevorderen bij jong en oud? En welke rol zou de gemeente daarbij kunnen spelen als het gaat om ruimtelijke plannen/maatregelen? 
 14.00      
  tot
 14.20       
  uur         
            

 Mobiliteit  

 • Stel u bent wethouder en hebt dit jaar 500.000,- euro te besteden aan maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer in uw dorp. Waaraan zou u dat geld dan uitgeven?
   
 • Wat zou u het liefst willen veranderen of verbeteren op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid in uw dorp? 
 14.30
  tot
 14.50
  uur 

 Duurzaamheid  

 • Welke rol kan de gemeente volgens u spelen bij de overgang naar meer duurzame vormen van energie? 
   
 • Welke vormen van duurzame energie vindt u geschikt voor in of bij uw dorp? 
 15.00
  tot
 15.20
  uur 

 Landschap, natuur en water   

 • Welke kansen ziet u om de kwaliteit van natuur en landschap rond uw dorp te verbeteren? En om de biodiversiteit in het landelijk gebied en in uw dorp te versterken?
 • Vindt u dat er water op straat mag staan in situaties van extreem weer? Welke maatregelen bent u bereid om op kavelniveau te nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen? 
 15.30 
  tot 
 15.50
  uur 

 Wonen en zorg

 • Moeten er volgens u de komende decennia woningen worden bijgebouwd in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren? En zo ja voor wie en waar?
   
 • Reageer op de volgende stelling: Er moeten meer nieuwe woningen komen voor ouderen, zodat bestaande woningen beschikbaar komen voor starters of gezinnen met kinderen.
 16.00 
  tot 
 16.20
  uur 

 Economie 

 • Hoe kan de gemeente het toerisme meer faciliteren en welke rol spelen plaatselijke ondernemers hierin? 
   
 • Vind u dat we het werken in woonwijken juist moeten stimuleren of in bepaalde gevallen juist moeten afremmen?

Bijeenkomsten maart en april 

In maart en april vinden voor de kleinere dorpen aanvullende bijeenkomsten plaats. Zo krijgen alle inwoners de kans om mee te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun directe woon- en leefomgeving. Hieronder vind je een overzicht met data en locaties van alle bijeenkomsten.


Let op: voor het bijwonen van de bijeenkomsten in maart en april, is het de bedoeling dat je je eerst aanmeldt. Aanmelden kan hier. Dit kan uiterlijk tot een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt. 


 Datum  Activiteit  Locatie
 5 maart   Bijeenkomst Bunne, Winde,
 Bunnerveen en Donderen 
 Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail
 12 maart   Bijeenkomst Zeijen   Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail 
 19 maart   Bijeenkomst De Punt en Yde

 Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail 

 26 maart   Bijeenkomst Eelderwolde   Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail 
 2 april   Bijeenkomst De Groeve, Zuidlaarderveen en Midlaren

 Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail 

 9 april   Bijeenkomst Tynaarlo  Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail 
 16 april   Bijeenkomst Oudemolen, Taarlo en Zeegse   Informatie over de locatie volgt na aanmelding via de mail