De Groeve - Typisch Tynaarlo

De Groeve

De Groeve is een streek- of lintdorp, dat in de dertiende eeuw is ontstaan na het graven van een kanaal. Het dorp ligt nog net in de provincie Drenthe, vlakbij de grens met de provincie Groningen. De Groeve heeft circa 440 inwoners. 

De Groeve heeft een aantal bezienswaardigheden. Zo is De Groeve in het bezit van een rijksmonument, namelijk Molen De Boezemvriend uit 1871. Dit monument is de enige poldermolen in de provincie Drenthe. De molen werd vroeger gebruikt om de achterliggende polder droog te houden. Nu wordt dit gedaan door een pompgemaal met elektromotoren. De naam van deze machine is Gemaal Oostermoer en heeft de status van een provinciaal monument. Een ander provinciaal monument is Pompstation De Groeve. Van oorsprong bestaat het Pompstation uit een pompgebouw, een filtergebouw, een garage en een vijverpartij. Het gebouw is in 1966 gebouwd door architect Egbert Reitsma uit Glimmen.