Ontwikkelingen in De Groeve

Ontwikkelingen in De Groeve

De Groeve is een actief dorp. De inwoners komen graag samen, maar hebben een plek nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast speelt vergrijzing een rol in het dorp. De gemiddelde leeftijd van de inwoners komt steeds hoger te liggen. Doordat er weinig kinderen zijn, heeft de basisschool een aantal jaren geleden haar deuren moeten sluiten. De plannen van de gemeente voor De Groeve hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

  • Ontmoetingsplekken: de Groeve heeft een dorpshuis, Klein Kruierij. Dit dorpshuis is meestal het centrum van alle activiteiten. Ondanks de beschikbaarheid van het dorpshuis, missen de inwoners een gezellige ontmoetingsplek waar ze spontaan kunnen binnenlopen. Ouders spraken elkaar veel bij de basisschool, maar met het sluiten van deze school in 2016, is deze ontmoetingsplaats ook verdwenen. 
  • Wonen: in de beginjaren was er onder de inwoners van De Groeve geen draagvlak voor woningbouw in het kader van het project Zuidoevers. Door de crisis bleef ook de verkoopbaarheid van de kavels achter bij de verwachtingen. Inmiddels trekt de markt voor deze locatie weer aan en neemt de verkoop van kavels toe. Om de vergrijzing tegen te gaan, wordt er nagedacht over het bouwen van starterswoningen om zo meer jonge mensen naar het dorp te trekken. 
  • Verlichting: op dit moment is er geen verlichting bij het fietspad door het dorp. De dorpsbewoners hebben aangegeven dat ze dit graag anders willen zien. 

Bron: Startnotitie 2018