Ontwikkelingen in Donderen

Ontwikkelingen in Donderen

In Donderen is in 2015 een dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek gaat de gemeente kijken welke plannen ze kunnen ontwikkelen voor de leefbaarheid in het dorp. Uit het dorsbelevingsonderzoek bleek dat de volgende onderwerpen een rol spelen in het dorp: 

  • Vergrijzing: In Donderen wonen in verhouding veel ouderen. Dit is waarschijnlijk het resultaat van het weinig beschikbare woningen voor starters en het gebrek aan een basisschool. 
  • Woon-werkafstanden: De inwoners reizen dagelijks veel tussen Donderen en de plaats waar zij werken. De afstand tussen hun werk en huis is relatief groot. 
  • Activiteiten voor jongeren: in Donderen is een werkgroep actief die activiteiten organiseert voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar; de Kinderclub. Voor jongeren boven de twaalf jaar is er in het dorp weinig te beleven. Om die reden is onlangs de jeugdsoos weer begonnen in Café Hoving voor jeugd in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar. 

Bron: Startnotitie 2018