Wil je meer weten over Donderen?

Wil je meer weten over Donderen?

 • Aantal inwoners 
  Donderen had in 2011 140 inwoners. Op de afbeeldingen hieronder kun je de verdeling van de inwoners in verschillende leeftijdscategoriëen zien en de verdeling van de inwoners naar samenstelling van het huishouden. 


 

 • Agrarische activiteiten 
  Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw was ongeveer 90% van de beroepsbeoefenaren uit Donderen werkzaam in de agrarische sector. Dit waren voornamelijk kleine boeren die de gronden rondom het dorp gebruikten voor veeteelt en het verbouwen van graan en aardappelen. Na de jaren zestig veranderde de verdeling van grond rondom het dorp. De percelen werden vergroot en de kleinste boeren uitgekocht. In 2008 telde Donderen nog acht agrarische bedrijven. Dit zijn voornamelijk melkveehouderijen. Daarnaast worden maïs, graan en aardappelen geteeld. De meeste boerderijgebouwen zijn verbouwd tot woonhuis. 
   
 • Bedrijvigheid in Donderen 
  De huidige beroepsbevolking is met name werkzaam in Assen, Groningen, Vries en Roden. Naast het achttal agrarische bedrijven dat het dorp kent, is er een café in Donderen. Het café is de enige publieke voorziening in eht dorp. Er is ook een kleine (boeren)camping, waar ook zorg wordt verleend. 
   
 • Geografie