Ontwikkelingen in Eelde-Paterswolde

Ontwikkelingen in Eelde-Paterswolde

Er zijn steeds meer mensen die in Eelde-Paterswolde willen wonen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zouden er meer huizen gebouwd moeten worden. Naast plannen voor het bouwen van nieuwe gebouwen, zijn er ook voorstellen voor het vernieuwen van een aantal panden. De plannen van de gemeente voor Eelde-Paterswolde hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Wonen: de korte afstand tot de stad Groningen, maakt Eelde-Paterswolde een geliefd woongebied. Dit zorgt voor steeds meer aanvragen om open plekken in te vullen met woningbouw. 
  • Winkelcentra: na de vernieuwing van het winkelcentrum in Paterswolde, wordt ook het winkelcentrum in Eelde vernieuwd. 
  • School en sport: diverse scholen in Eelde-Paterswolde worden vernieuwd. Ook komt er een nieuwe sportvoorziening in de nieuwbouwijk Groote Veen. 
  • Landgoederen: alle landgoedeigenaren hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de reconstructie en versterking van de landgoederen. 
  • Wateroverlast: men wil wateroverlast beperken door hemelwater in de toekomst beter op te vangen.

                                                                                                                                                                   Bron: Startnotitie 2018