Ontwikkelingen in Taarlo

Ontwikkelingen in Taarlo

In Taarlo spelen de volgende onderwerpen een rol bij het kijken naar de toekomst van het dorp: 

  • Horeca: Eind 2015 hebben Flip de Kam en Karel Verlinden restaurant en bed and breakfast Van Tarel geopend. Hiermee is de horeca is Taarlo nieuw leven ingeblazen. 
  • Vereniging Dorpsbelangen Taarlo: De doelstelling van de Vereniging Dorpsbelangen Taarlo is om op te komen voor de belangen van het dorp. De belangenvereniging organiseert daarnaast activiteiten voor de inwoners van het dorp. Ieder jaar is er bijvoorbeeld een zomerfeest, waar vrijwel het hele dorp aan meedoet. 

Bron: Startnotitie 2018