Ontwikkelingen in Tynaarlo

Ontwikkelingen in Tynaarlo

In het dorp Tynaarlo is sprake van een grote betrokkenheid van de inwoners. Dit is terug te zien in het actieve verenigingsleven van het dorp. De plannen van de gemeente over de toekomst van Tynaarlo, hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • De fysieke leefomgeving: er vindt een sanering van de bodem plaats op het ‘Van Wijk & Boerma’ terrein. Reden hiervoor is dat de nieuwe beplanting van het wandelbos door de aanwezigheid van tarragrond niet goed groeit. Tarragrond is
    restgrond van de aardappeloogst. Door de tarragrond is het gebied bepaalde perioden
    van het jaar veel te nat. Daar komt bij dat de afvoer van het water slecht is. 
  • Verkeersveiligheid: om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren, wordt er een rotonde aan de Zuidlaarderweg aangelegd. Ook worden de parkeergelegenheden voor de sportaccommodatie van Sportvereniging Tynaarlo (SVT) verplaatst naar een logische plek. 
  • School en sport: de school het Oelebred en de gymzaal worden door nieuwbouw vervangen. Daarnaast worden ook de kleedkamers en de kantine van de Sportvereniging Tynaarlo vernieuwd.

Bron: Startnotitie 2018