Ontwikkelingen in Yde-De Punt

Ontwikkelingen in Yde-De Punt

In Yde-De Punt ligt de gemiddelde leeftijd van de inwoners steeds hoger. De dorpen zijn aan het vergrijzen en dat willen de inwoners en de gemeente tegengaan. De plannen van de gemeente voor de toekomst van Yde-De Punt hebben daarom met name betrekking op het volgende onderwerp: 

  • Vergrijzing: de inwoners en gemeente willen de vergrijzing in de dorpen tegengaan, door het dorp ook voor jongeren leefbaar te houden. Er is daarom enkele jaren geleden een nieuwe mulitifunctionele accommodatie Yders  geopend,
    met daarin onder meer een basisschool. Ook is er aan de Breukenweg ene initiatief
    voor enkele kleinere, betaalbare eengezinswoningen voor jongeren of jonge gezinnen
    om ervoor te zorgen dat er meer kinderen in het dorp komen. 

Bron: Startnotitie 2018