Ontwikkelingen in Zeegse

Ontwikkelingen in Zeegse

De plannen van de gemeente voor de toekomst van Zeegse hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

  • Verkeersveiligheid: de inwoners van het dorp maken zich zorgen over het verkeersgedrag van automobilisten en de daarmee samenhangende veiligheid in het dorp. Auto’s rijden veelal te snel. 
  • Mobiele telefonie: de mobiele telefonieverbinding voldoet niet helemaal aan de verwachtingen van de inwoners. 

Bron: Startnotitie 2018