Ontwikkelingen in Zeijen

Ontwikkelingen in Zeijen

In Zeijen hebben de inwoners een hoge mate van betrokkenheid bij het reilen en zeilen in het dorp. Deze betrokkenheid is onder andere terug te zien in de Stichting Zeijerwiek. Die bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en verbeteren van de woon-en leefomgeving. Ook wordt er in Zeijen hard gewerkt aan een duurzame toekomst. De plannen van de gemeente voor Zeijen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Wonen: ten zuiden van het dorp is al op bescheiden schaal nieuwbouw gebouwd. Er bestaat daarnaast een wens voor (beperkte) woningbouw in combinatie met de verplaatsing van de voetbalvelden. Ook is er een particulier initiatief voor het realiseren van een woon-zorglocatie net buiten het dorp. 
  • Duurzaamheid: de inwoners van Zeijen zijn de afgelopen jaren actief geweest op het gebied van energiebesparing. Er is een zonnepark aangelegd op de voormalige vuilstortplaats. Dit zonnepark is opengesteld voor deelname voor dorpsbewoners.
  • De Zeijer-Hoogte: sinds kort is Zeijen in het bezit van een nieuwe multifunctionele accommodatie, de Zeijer-Hoogte. In deze accommodatie vindt een deel van het verenigingsleven uit Zeijen plaats. Daarnaast is de openbare basisschool hier gelokaliseerd. 

Bron: Startnotitie 2018