Ontwikkelingen in Zuidlaarderveen

Ontwikkelingen in Zuidlaarderveen

De plannen van de gemeente voor de toekomst van Zuidlaarderveen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

  • Zwarte Lent: Het dorp wordt aan de Zwarte Lent uitgebreid. Er zijn meerdere inwoners die deze uitbreiding als een aantasting van de lintbebouwing zien. 
  • Sociale verbondenheid: Er is een sterke sociale verbondenheid tussen de inwoners van Zuidlaarderveen. Om deze verbondenheid te bewaken, is het voortbestaan van de basisschool en het behoud van dorpshuis De Zaandorre vamn belang. Omdat er steeds minder mensen het dorpshuis bezoeken, staat het behoud van het dorpshuis onder druk.  
  • Zoutwinning: De inwoners van Zuidlaarderveen maken zich zorgen over de plannen om in de buurt van het dorp zout te winnen. 

Bron: Startnotitie 2018