Ontwikkelingen in Zuidlaren

Ontwikkelingen in Zuidlaren

Zuidlaren heeft een goed bezocht winkelcentrum. Toch staat er een aantal panden in het winkelgebied leeg. Naast leegstaande gebouwen, heeft het dorp te maken met vernieuwing van gebouwen. De plannen van de gemeente hebben voor Zuidlaren betrekking op de volgende onderwerpen: 

  • Het centrum: ondanks het grote aantal bezoekers in het winkelgebied van Zuidlaren, is er een aantal panden die leegstaan. De gemeente wil nadenken over een nieuwe invulling van deze panden om het centrum een nieuwe impuls te geven.
  • Supermarkten: de inwoners van Zuidlaren vinden de supermarkten in hun dorp klein en lastig bereikbaar met de auto. Er wordt daarom gekeken naar mogelijkheden voor een grotere supermarkt met meer parkeermogelijkheden. 
  • Het Beursterrein: de gemeente kijkt naar een nieuwe bestemming voor het Beursterrein. 
  • Scholen en sportverenigingen: er zijn plannen om panden van de scholen en sportverenigingen in Zuidlaren te vernieuwen.
  • Wateroverlast: men wil wateroverlast beperken door hemelwater in de toekomst beter op te vangen.

    Bron: Startnotitie 2018