Omgevingsvisie gemeente Tynaarlo stap verder
18
feb

Omgevingsvisie gemeente Tynaarlo stap verder

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Tynaarlo? Die vraag stelde de gemeente Tynaarlo haar inwoners tijdens een serie bijeenkomsten in het kader van hun omgevingsvisie. Nu, een aantal maanden later, is het tijd om de balans op te maken. Waar staan we op dit moment en welke opgaven liggen er nog voor ons? Dit is uitgewerkt in een verkenningennota en een discussienota. Op basis van deze nota’s gaat het college van B&W het gesprek aan met een aantal betrokken partijen. Leefbare dorpen en vitaal platteland zijn de hoofdthema’s, met speciale aandacht voor duurzaamheid.

Leefbare dorpen 
Over het algemeen blijkt dat inwoners van Tynaarlo zeer tevreden zijn met de leefbaarheid van hun dorpen. Daarbij gaat het om zaken als veiligheid, rust, cultuur en sociale samenhang, maar ook om de fysieke omgeving, de woning en de openbare ruimte. Wel moet er voldoende aandacht zijn voor de toenemende vergrijzing in de dorpen en de kwaliteit van voorzieningencentra. Ook komen zaken als verkeersveiligheid, het onderhoud van de openbare ruimte en voldoende woonruimte aan de orde. 

Vitaal platteland
Bij vitaal platteland gaat het kort gezegd vooral om de kwaliteit van natuur en landschap. De gemeente kijkt hoe we met behoud van het goede nieuwe ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. De keuzes op dit gebied hebben onder andere te maken met het verbeteren van de biodiversiteit, de energietransitie, klimaatadaptie en de mogelijkheden voor recreatie en toerisme binnen de gemeente. 

In gesprek met betrokken partijen
Voorafgaand aan de verkenningen- en discussienota heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Alle reacties die tijdens het traject zijn verzameld, zijn verwerkt in de verkenningennota en samengevat in een participatienota. De verkenningennota diende als leidraad voor de gespreksthema’s in de discussienota. Op basis van deze gespreksthema’s gaat het college van B&W de komende periode het gesprek aan met een aantal betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van de provincie, de Adviesraad Platteland en Kleine Kernen en de Regio Groningen-Assen. De opbrengsten van de gesprekken leiden tot een concept-Omgevingsvisie, die de basis vormt voor de definitieve Omgevingsvisie. Voordat de definitieve Omgevingsvisie door de raad wordt vastgesteld, krijgen alle inwoners van Tynaarlo nog de kans om hierop te reageren. De drie nota’s zijn te vinden in de bibliotheek

De Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn. Hierbij kun je denken aan zaken als verkeer en vervoer, wonen, water, milieu, landbouw en duurzaamheid. Maar ook aan sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld hoe we voldoende voorzieningen in een dorp houden.   

Wil je meer weten over de omgevingsvisie van Tynaarlo? Klik hier voor meer informatie. Terug naar overzicht

Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!