Plan voor centrum Zuidlaren dit jaar klaar!


Ons verhaal gaat door!

Na de enquête van vorig jaar, vraagt de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren nu om een vervolg. Het ontwerp hiervoor moet eind 2019 klaar zijn. Dat is de inzet van het proces dat we samen met belanghebbenden en belangstellenden in willen gaan.

Nú kansen pakken en samen een plan maken

We kunnen bijna niet wachten om te beginnen. Een unieke kans doet zich nu voor. De noodzaak om aan de slag te gaan wordt door iedereen gevoeld, er is sprake van grote betrokkenheid, de uitdagingen zijn bekend en nu het PBH-terrein in het bezit is van de gemeente hebben we de mogelijkheid om één plan voor het hele centrum te maken. Een plan waarop de deelnemers van nu over dertig jaar nog altijd trots kunnen zijn.

Om daartoe te komen gebruiken we Design Thinking. Dat betekent dat we samen gaan ontwerpen en op die manier onderzoeken wat de beste uitkomst is. Het betrekken van stakeholders – inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden – is daarmee een integraal onderdeel van het proces. Het is zaak om breed op zoek te gaan naar gedeelde wensen. Er is dus geen vooringenomen concept, of een uitkomst die vooraf al vast staat.

Geschiedenis

De ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren is al langer onderwerp van gesprek. Na enkele jaren van voorbereidingen om een nieuwe invulling te geven aan de voorzijde van het Prins Bernhardhoeve terrein, bleek halverwege 2016 dat de projectontwikkelaar dit niet binnen de gestelde kaders kon ontwikkelen. Vanaf dat moment werd gekoerst op het ontwikkelen van een totaalplan voor het centrum van Zuidlaren, in plaats van de ontwikkeling van het PBH-terrein op zichzelf op te pakken. Met de aankoop van het PBH-terrein door de gemeente in 2018 kan er daadwerkelijk gewerkt gaan worden aan één plan voor het hele centrum.

In die tijd is ook de eerste enquête over de centrumontwikkeling van Zuidlaren gehouden. De resultaten op hoofdlijnen kunt u hier teruglezen. In totaal hebben 1.905 inwoners hun mening gegeven, waarvan 1.600 inwoners hebben aangegeven in de toekomst op de hoogte gehouden te willen worden en mee te willen denken over het vervolg. Zoals gezegd: dat is nog eens grote betrokkenheid. En nu is de tijd rijp om de volgende stappen te zetten naar een concreet plan voor uw dorp met ons project: Zuidlaren werkt samen.

Zullen we samen verder denken?