Ondernemersatelier

Ondernemersatelier


Op dinsdag 5 maart j.l. organiseerden we een brainstormsessie voor ondernemers uit Zuidlaren. Aan de hand van brainstormvellen is er in groepen gewerkt aan de verschillende onderwerpen die spelen in Zuidlaren. Er is gesproken over de kracht van Zuidlaren, maar haar verbeterpunten en de kansen voor Zuidlaren in de toekomst zijn ook aan bod gekomen. Interessante gesprekken tussen ondernemers uit Zuidlaren en waardevolle input, is het hiervan het gevolg.

Graag horen we van u als ondernemer wat u van dit atelier vond. Waar bent u enthousiast en wat kan beter? Mocht u niet hebben deelgenomen aan het atelier horen we ook graag van u. Hoe denkt u over dit initiatief? Zijn er voor u zaken die bij een dergelijk evenement niet onbesproken mogen blijven?

Wij gaan graag het gesprek met u aan en nemen uw input mee in de vorming van de volgende ateliers.




Reacties

Log in om een reactie kunnen plaatsen!