Praat mee over de toekomst van Zuidlaren

Praat mee over de toekomst van Zuidlaren


Vind jij het 's avonds licht genoeg op straat? Vind je dat er voldoende voorzieningen zijn in jouw omgeving? Op welke manier gaan we de komende jaren werken aan duurzaamheid? Doen we dat als dorp gezamenlijk of doet ieder dat voor zich? Misschien ben jij wel helemaal tevreden met hoe de zaken momenteel zijn geregeld in het dorp en vind je dat er niks hoeft te veranderen. Laat hieronder een reactie achter en praat mee over wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van jouw dorp! 
Reacties

Cor Post

Wij zijn "kersverse" bewoners van het voormalige veerhuis. De aanleg van het kanaal in 1834 was een noodzakelijk onderdeel van de verbetering van de infrastructuur in die tijd: meer handel en bedrijvigheid in combinatie met groeiend dagtoerisme (o.a. de paardentram vanuit Groningen die voor het Veerhuis halt hield). Het Veerhuis,gebouwd in 1835, heeft in verschillende hoedanigheden een belangrijke rol gespeeld voor de gemeenschap van Zuidlaren. Nu is er weer zo'n moment waarop er een belangrijke keuze kan worden gemaakt voor de lange toekomst van Zuidlaren. Verhoog de aantrekkelijkheid van wonen (aan en nabij het water), van recreatie en van de vestigingsmogelijkheid van winkels, door de aanleg van een recreatiehaven op het PBH terrein. Laat deze kans niet voorbijgaan, gemeente en provincie! Voorkom dat het een dorp "in ruste" wordt. Dan ook zullen voorzieningen als onderwijs weer een prikkel krijgen.

Willo Vleer

In de enquête over Zuidlaren is onderzoek gedaan naar de verkeersdrukte en in het bijzonder de drukte in het centrum (winkelgebied). Veel inwoners geven aan dat ze de Stationsweg als druk en onveilig ervaren. Die mening ben ik ook toegedaan.
Dit heeft te maken met laden en lossen, vrachtverkeer en in-en uitrijden van parkeervakken, aldus het rapport. Tevens is de conclusie in het rapport dat getalsmatig gezien het niet nodig is om maatregelen te treffen(!). Hierbij teken ik aan dat volgens mij niet de getallen, maar de ervaring van de inwoners het belangrijkste criterium is. De getallen zijn puur voor het staven van de feiten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er per etmaal 10.000 verkeersbewegingen zijn op de Stationsweg en De Millystraat, waarvan 2% zwaar verkeer en 3% middelzwaar verkeer. 40% van het vrachtverkeer heeft Zuidlaren of directe omgeving als bestemming.

Mijn vraag: zijn brommers, fietsen, andere middelen van vervoer en voetgangers ook meegenomen in het totaal van de verkeersbewegingen? Deze groepen dragen mijns inziens ook bij aan de ervaringen 'drukte' en 'onveiligheid'.

"Getalsmatig gezien is het niet nodig om maatregelen te treffen". Een intrigerende conclusie wat mij treft. Want: uit het onderzoek blijkt dat 40% van het vrachtverkeer Zuidlaren of directe omgeving als bestemming heeft. Dit betekent dat 60% doorgaand vrachtverkeer is (ander doorgaand verkeer is blijkbaar buiten beschouwing gelaten). Graag zou ik willen weten waarom er bijvoorbeeld geen maatregelen zouden worden genomen om die 60% vrachtwagens te weren? Dan wordt het een stuk leefbaarder, minder druk en veiliger! En er is nog meer winst te behalen: het scheelt ook behoorlijk in de uitstoot van schadelijke stoffen. Zo kan het winkelen in Zuidlaren écht plezierig worden.

Ergo: dat er geen maatregelen nodig zijn lijkt mij een verkeerde conclusie en een gemiste kans voor een mooiere toekomst voor Zuidlaren.

Log in om een reactie kunnen plaatsen!