Wat hebben we al gedaan?

In 2018 heeft Citisens in opdracht van de gemeente Tynaarlo een inwonersconsultatie uitgevoerd. Bijna 2.000 inwoners uit gemeente Tynaarlo voelden zich aangesproken om hun mening te geven, en het overgrote deel van hen blijft graag betrokken. Een bijzonder goede score! Met dank aan de mix van ingezette middelen, vormden deze deelnemers een goede afspiegeling van alle inwoners. En zo werd duidelijk dat het centrum van Zuidlaren haar gezellige en dorpse karakter moet behouden, dat er winst te behalen valt als het gaat om voldoende parkeergelegenheid en dat de huidige voorzieningen voldoen in de behoefte. Een terugblik op dit onderzoek:

 • De meerderheid van de inwoners is tevreden met huidige voorzieningen, voor zowel de (niet-)dagelijkse boodschappen en de horeca.
   
 • Inwoners associëren Zuidlaren met de termen gezellig en dorps. Ze hechten aan het karakter van hun dorp en dat element moet met herinrichting blijven.
   
 • Er is ruimte voor verbetering van het aanbod van supermarkten, zo is er gesproken over een discount supermarkt (zoals een Aldi of een Lidl) en dat de huidige supermarkten meer ruimte zouden moeten krijgen.
   
 • De meeste inwoners willen de parkeermogelijkheden uitbreiden, bijvoorbeeld op de Brink.
   
 • De Stationsweg wordt door veel inwoners als te druk ervaren, vooral vanwege de hoeveelheid vrachtverkeer, en deze verkeersdrukte moet vermindert worden.
   
 • Inwoners waarderen de huidige functie van de Brink, die vooral wordt gezien als evenementen- en marktlocatie.

Maar er is toch veel meer gebeurd? Ja!

Ook de gemeente heeft niet stilgezeten en zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en rapporten uitgebracht. Zo heeft Broekhuis Rijs advisering vorig jaar in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar wat het voor het centrum van Zuidlaren betekent als er op het PBH-terrein meerdere supermarkten zouden komen. De ondernemersvereniging in Zuidlaren heeft hierop zelf advies ingewonnen bij het bureau DTNP. Beide rapporten vindt u onder de downloads.