De Omgevingsvisie - Typisch Tynaarlo

Wat is een omgevingsvisie?

In Tynaarlo gaan we met elkaar aan de slag om een omgevingsvisie te maken. Maar wat is dat eigenlijk, een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn. Je kunt daarbij denken aan zaken als verkeer en vervoer, wonen, water, milieu, landbouw en duurzaamheid. Maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen komen aan de orde. Bijvoorbeeld hoe we voldoende voorzieningen in een dorp houden. 

Voor het maken van een omgevingsvisie is het belangrijk dat we weten wat we kenmerkend en belangrijk vinden voor onze gemeente, oftewel, wat Typisch Tynaarlo is.

Foto: Inwoners zijn met elkaar en met de gemeente in gesprek over de toekomst van de gemeente Tynaarlo tijdens een inloopbijeenkomst.

Waarom een omgevingsvisie?

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie opstellen. Dit is wettelijk bepaald. De omgevingsvisie moet voor 2024 klaar zijn. 

Op dit moment hebben we nog te maken met verschillende wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Straks komt er één wet waarin al deze wetgeving en regelingen samen komen; de Omgevingswet. Die wet schrijft voor dat elke gemeente een eigen omgevingsvisie en omgevingsplan heeft. 

Het omgevingsplan gaat een grote rol spelen bij het maken van allerlei toekomstige keuzes in de gemeente. De omgevingsvisie is de basis van dit gemeentelijk omgevingsplan. Daarom is het nu zaak om samen goed op een rij te zetten wat we belangrijk vinden en wat we vinden passen bij onze gemeente.  

Een omgevingsvisie maken we samen, ook dat is Typisch Tynaarlo 

Samen een visie maken op onderwerpen die van invloed zijn op de woon- en leefomgeving in de gemeente. Dat is de basisgedachte bij het maken van de omgevingsvisie. Bij het opstellen van de omgevingsvisie is de mening van inwoners dan ook ontzettend belangrijk. Daarom gaan we met elkaar in gesprek. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar het eigen karakter en de eigen thema’s van ieder dorp. 

Wil je meedenken? Kijk op Praat mee!

Meer weten?

Wil je meer weten over de omgevingswet en de omgevingsvisie? Op deze site van de Rijksoverheid vind je veel informatie. Meer informatie over de omgevingsvisie in Tynaarlo is ook te vinden in één van de volgende documenten:

- Startnotitie 2018

- Participatieplan 2018

- Proces en planning