Online meedenken over het centrum?

Samen werken we aan het centrum van Zuidlaren. We horen graag hoe u het centrum ziet en wat u belangrijk vindt in de ontwikkeling daarvan. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door uw mening te geven in de online enquêtes die we houden. Zo kunt u op een voor u prettig tijdstip uw mening geven, die wij meenemen in het proces en zo komen we samen tot een ontwerp. We houden twee online enquêtes. De eerste enquete is afgerond. Vanaf maandag 2 september start de tweede consultatie. Hieronder leest u meer over de onderwerpen die hierin voorbijkomen.

Wat voor vragen kan ik verwachten?

In de eerste enquête gaan we dieper in op de toekomstbeelden die u heeft bij het centrum. Vanuit de gemeenteraad zijn een aantal uitgangspunten voor het project geformuleerd. U kunt hierbij denken aan het versterken van de woonfunctie en het supermarktaanbod, maar ook het inventariseren en eventueel aanpakken van de verkeerssituatie. We willen graag weten of dat ook volgens u de belangrijkste uitgangspunten zijn. De resultaten hiervan gebruiken we als input voor het werkatelier op 4 april. Met de tweede enquête gaan we dieper in op de ruimtelijke uitwerking en de resultaten hiervan nemen we mee voor het schetsatelier in oktober. De tweede enquête is te raadplegen per maandag 2 september.

Samen werken we aan een mooi en toekomstbestendig Zuidlaren! Zuidlaren werkt samen.


De resultaten van de eerste inwonersconsultatie kunt u hiernaast downloaden.